Školní řád

Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou k nahlédnutí ve škole.