Školní družina

 V letošním školním roce 2018/2019 bude děti ve školní družině čekat spousta úkolů. Po celý rok si budeme hrát na tzv. Pevnost Boyard. V družině se z nás stane jeden tým, který bude plnit úkoly. V některých hrách budou děti také soutěžit mezi sebou. Našim cílem ovšem není vést děti k rivalitě. Když se jim některý z úkolů tolik nepovede, mohou ho trénovat a zlepšovat se. Družinová témata navazují na roční období a svátky.