Výtvarné pomůckyProsíme rodiče, aby průběžně kontrolovali žákům výtvarné pomůcky. Seznam byl zadán na začátku školního roku. Žáci si často půjčují výbavu z družiny, děkujeme.