Otevření školy 18. 11. 2020Vážení rodiče,

od středy 18. 11. 2020 dle rozhodnutí vlády mohou žáci 1. a 2. ročníku opět do škol. V případě malotřídních škol platí, že pokud jsou tyto dva ročníky ve třídě se staršími žáky, tedy žáky 3., 4. a 5. ročníku, mohou tito žáci do školy taky. Naše škola je organizačně jednotřídní, takže od 18. 11. 2020 půjdou do školy všichni žáci naší školy. Přikládám materiál – informace k provozu škol a školských zařízení od MŠMT, kde jsem informaci žlutě vyznačila.

Už se na děti všechny moc těšíme. Rozvrh bude upraven, protože je zakázán zpěv a sportovní činnosti. V provozu bude i školní jídelna a školní družina. Prosím, nahlaste s předstihem na email uc.hartvikovice@seznam.cz, zda Vaše dítě přihlašujete na oběd. Všichni musíme mít stále roušky. Při příchodu do školy bude dětem měřena teplota. Všechna opatření i nadále platí.

Věřím, že vše zvládneme. Skvělé je, že opět můžeme všichni do školy.

Přeji všem hezké dny a pevné zdraví.

 

                                                                                                                                     Mgr. Jana Žalkovičová

                                                                                                                                            ředitelka školy

 

V Hartvíkovicích 12. 11. 2020

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020.pdf