Výlet do Třebíče    Tajemství pudy.gif

       Prosíme, aby děti na výlet měly teplé sportovní oblečení a obuv - počítejte s možností umazání od hlíny.

       Program bude probíhat venku, pouze za deště se přesune do vnitřních prostorů.