Přehled zájmové činnosti pro rok 2020/2021Přehled zájmové činnosti pro rok 2020/2021

Kroužky budou v letošním roce probíhat v rámci činnosti školní družiny.

V případě zájmu o daný kroužek je potřeba dítě přihlásit na příslušný den do družiny.

 

Kroužky budou probíhat od 14:00 do 14:45 hod.

Pondělí:                              - Sportovní hry / Dramatické a taneční cvičení                   Miroslava Buková

                                                                                                                                       Mgr. Soňa Pospíšilová

Úterý:                                  - Badatelský klub                                                                 Mgr. Soňa Pospíšilová,

                                                                                                                                        Miroslava Buková

Středa:                                - Celoroční hra                                                                    Miroslava Buková

Čtvrtek:                               - Angličtina (13:15 – 14:00)                                                 Bc. Marcela Veselá

Pátek:                                  - Kreativní činnosti                                                              Miroslava Buková

 

Kroužek Zábavné češtiny (Mgr. Jana Žalkovičová) se uskuteční v případě zájmu nejméně 6 dětí ve středu ráno od 7:30 hod.

Badatelský klub (Mgr. Soňa Pospíšilová) bude probíhat pouze do Vánoc v pondělí a středu.

Náboženství (ThLic. Tomáš Holý) začne ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 14:30 do 15:15 hod.