Předání vysvědčeníZměna mimořádného opatření dovoluje žákům škol zúčastnit se předání vysvědčení, v případě naší školy v pátek 26.6.2020. Stále však platí nutnost předem předložit čestné prohlášení, které naleznete zde: 

priloha_cestne_prohlaseni.pdf

"Úprava opatření ministerstva zdravotnictví se týká základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří, a to včetně speciálních a základních uměleckých škol. Znamená to tedy, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předání vysvědčení, závěrečné focení třídy, slavnostní rozloučení se závěrečným ročníkem apod. Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. V případě 1. stupně ZŠ se vysvědčení předá poslední vyučovací den, tj. 30. června (nebo dříve, pokud ředitel školy vyhlásil na poslední den/dny ředitelské volno)."