Tříkrálová sbírkaDěti pod dohledem zaměstnankyň školy budou obcházet po obci a svým koledováním podpoří sbírku na charitativní služby. Věříme, že své děti vypravíte a sbírku i tímto podpoříte. Sejdeme se ve škole v neděli 5.ledna v 9:00 hod. Na sebe teplé oblečení o obuv odpovídající počasí, s sebou košík nebo tašku. Předpokládáme ukončení kolem 13:00hod. Žáci dostali do žákovské knížky souhlas/nesouhlas s účastí, prosíme o jeho vyplnění. Děkujeme.