Školní připravenost - přednáška



Přednášku velice doporučujeme rodičům předškoláků.

Školní připravenost -Bínová.pdf