PoděkováníDěkujeme za pomoc při stěhování skříní tatínkům - panu Nováčkovi, Škodovi a Brachovi.