Vystoupení v KD Vystoupení dětí MŠ

Děti z mateřské školy zpestří odpoledne pro seniory v KD Hartvíkovice.

V sobotu 27. 4. od 14:30

Děti budou vystupovat jako kuřátka – prosíme, aby měly oblečené žluté tričko (šatičky…)

Prosíme rodiče dětí, které nebudou v KD vystupovat, aby tuto skutečnost nahlásili učitelce.

Děkujeme za spolupráci