Rozsvícení vánočního stromu



Všechny vás srdečně zveme na rozsvícení vánočního stromu s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Hartvíkovice

Rozsvícení stromu