Schůzka pro rodiče (ZŠ)Schůzka pro rodiče žáků základní školy se konná v pondělí 10. 9. v 16 hodin v prostorách ZŠ.