Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice,
příspěvková organizace