AngličtinkaKroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník bude od 5. 10. 2017 probíhat v jiném čase než uvedeném na přihlášce! Vzhledem k tomu, že všichni žáci 1. a 2. třídy, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, mají zároveň zájem o angličtinku, bude se kroužek konat hned po 4. vyučovací hodině, tedy od 12:00 do 12:45. O této změně budete informováni také prostřednictvím žákovských knížek, a to v dostatečném předstihu.